Sida {{sida}} av {{sidor}}

Uppsägning

Uppsägning av bostadslägenhet och/eller garageplats.
Uppsägning av bostadslägenhet
Inför avflyttning måste ditt hyreskontrakt sägas upp. Avflyttning kan ske tidigast det månadsskifte som infaller 3 månader efter du skickat in denna uppsägning. Om du väljer att fysiskt avflytta tidigare är du alltså fortfarande betalningsskyldig för hyran för hela 3-månadersperioden.
Uppsägning av garageplats
Garageplatsen fortlöper i tremånadersperioder med en månads uppsägningstid. Det vill säga, om du vill säga upp din garageplats måste du göra det minst 30 dagar innan nästa tremånadersperiod börjar.
Observera att om du säger upp din bostadslägenhet behöver du inte säga upp din garageplats. Garageplatsen sägs upp automatiskt upp för avflyttning per samma datum som bostadslägenheten.