Sida {{sida}} av {{sidor}}

Uppsägning av kontrakt

Inför avflyttning måste ditt hyreskontrakt sägas upp. Avflyttning kan ske tidigast det månadsskifte som infaller 3 månader efter du skickat in uppsägningen. Om du väljer att fysiskt avflytta tidigare är du alltså fortfarande betalningsskyldig hela 3-månadersperioden.