Sida {{sida}} av {{sidor}}

Ansökan om uthyrning i andra hand

Du kan hyra ut din lägenhet i 2:a hand under 1 år. För att hyra ut din lägenhet i 2:a hand under 1 år måste du ha s.k. beaktansvärda skäl, d.v.s. vara fråga om en situation då du har såväl påtagliga skäl att inte använda lägenheten som skäl att behålla anknytningen till den. En bedömning sker i det enskilda fallet. Beaktansvärda skäl kan till exempel vara
• provbo
• ålder eller sjukdom
• tillfälligt arbete på annan ort
• studier på annan ort
• särskilda familjeförhållanden eller
• längre utlandsvistelse