Sida {{sida}} av {{sidor}}

Ansökan om lägenhetsbyte

Enligt hyreslagen får man byta sitt lägenhetskontrakt mot ett annat lägenhetskontrakt om
• man har ett förstahandskontrakt
• man har beaktansvärda skäl
• bytet kan ske utan olägenhet för hyresvärden
• inga särskilda skäl talar emot bytet.
Beaktansvärda är t.ex. att man behöver en annan storlek på lägenheten, lägre hyra eller lägenhet på annan ort av någon anledning. Olägenhet för hyresvärden är t.ex. att den förslagna hyresgästen har för låg inkomst